รพ.ศิริราช

รายชื่อนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียมที่เป็นสมาชิกชมรมฯ

โรงพยาบาล ศิริราช
ชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่
1.นายไพโรจน์   สนทอง 191 ม. 1 ถ. กาญจนาภิเษก แขวง บางไผ่ เขตบางแค กทม (089-2146724)
2.นายพิสุทธิ์  ขันทองหล่อ เก้ง รพ. ศิริราช ตึกสยามินทร์ ชั้น4  ห้องผ่าตัดหัวใจ
3. นายประสิทธิชัย  อุดมพรไพบูลย์ เอก รพ.ศิริราช สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก (085-2283031)
4.น.ส.อาภา จิวประเสริฐ ขี้เหร่ 119/219 คอนโดมิเนียม ปิ่นเกล้าพาวิลเลี่ยน ซ.บรมราชชนนี4 ถ.บรมราชชนนี  แขวงบางบำหรุ กทม. 10700 (089-2013398) Arpachiw_@hotmail.com
5.นาย มงคล นวลทอง เปา รพ.ศิริราช สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ตึกสยามมินทร์ชั้น12 (086-5039687)

Kanitthana@hotmail.com

6.นาย เอกชัย  จุ้ยประเสริฐ โย่ง รพ.ศิริราช ตึกสยามินทร์ ชั้น4  ห้องผ่าตัดหัวใจ (081-9293386)

Tavada191@hotmail.com

7.น.ส.ยุพดี ประสานสมบัติ อ๋อ 112/11 อาคาร NS ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กทม 10700 (081-2833160)

upaadee@hotmail.com

8.นาย ณัฐพงษ์ ชุมพล นัฐ 72/726  หมู่บ้านพระปิ่น 2 แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม10170

(086-6299011)

Natchum5@gmail.com

9.น.ส.วชิราภรณ์ น้อยเหนื่อย แหม่ม รพ. ศิริราช ตึกสยามินทร์ ชั้น4  ห้องผ่าตัดหัวใจ (086-9472338)
10.นาย นราศักดิ์ แหวนบัว เฟริ์ส รพ. ศิริราช ตึกสยามินทร์ ชั้น4  ห้องผ่าตัดหัวใจ (080-7896645)

Tanay_rock@hotmail.com / Clublovebook@hotmail.com

ใส่ความเห็น